Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzi się następującą dokumentację, rejestry i ewidencje:

 • Zarządzenia dyrektora poradni.
 • Dziennik korespondencji pism przychodzących i wychodzących.
 • Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni.
 • Dokumentacja diagnoz i terapii dzieci i młodzieży.
 • Dzienniki zajęć pracowników pedagogicznych.
 • Rejestr wydanych opinii.
 • Rejestr protokołów posiedzeń zespołów orzekających.
 • Rejestr wydanych orzeczeń.
 • Księga protokołów rad pedagogicznych.
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek.
 • Ewidencja środków trwałych.
 • Ewidencja pozostałych środków trwałych (ewidencja ilościowo-wartościowa, ilościowa).
 • Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.
 • Księgozbiór.
 • Księgi rachunkowe.
 • Uchwały Rad Pedagogicznych.
 • Rejestr udzielanych upoważnień.

Archiwa:

 • Składnica akt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

07-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 661