Guziki

Status prawny

  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radomsko jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego Powiatu Radomszczańskiego.
  • Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
  • Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

07-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 419